Historie

De Gerwense Muziek Kapel

In 1959 werd in Gerwen het idee geopperd om een vereniging op te richten die ervoor moest zorgen dat het culturele gebeuren in Gerwen bevorderd werd. Hieruit ontstond de Gerwense Culturele Vereniging (GCV).

Binnen deze overkoepelende vereniging ontstonden een jeugddrumband (Jong Leven), een jeugdkoor (Faya) en een orkest. Deze laatste werd opgericht op 20 januari 1960 en bestond toen uit elf muzikanten en kreeg als naam "De Gerwense Muziekkapel". De muziek werd gemaakt op oude afgedankte instrumenten en zelfs een wastobbe als grote trom. Oefenen deed men in de keuken van de voorzitter van de GCV.

Nadat de club een jaar later al flink was gegroeid moest er uitgeweken worden naar een schuur, die spontaan door een van de leden was aangeboden als repetitieruimte. Door de jaren heen groeide het ledenaantal natuurlijk enorm, waar ook de muziekkeuze aan werd aangepast. Omdat men hierdoor nog nauwelijks kon spreken van een "kapel" werd hun naam in 1983 omgedoopt tot "Het Gerwens Muziekkorps".

Nu, ruim 55 jaar later, is het Gerwens Muziekkorps uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met in zo'n 70 leden. Het harmonieorkest heeft tegenwoordig een complete harmoniebezetting en bestaat momenteel uit ongeveer 50 muzikanten. Ook hebben we nog een aspirantenorkest met zo'n 20 muzikanten. Verder kunnen beginnende muzikanten bij ons musiceren in de samenspeelgroep (deze start op bij voldoende aanwas van nieuwe muzikanten, momenteel wordt deze groep niet gebruikt).

Het Gerwens Muziekkorps is dus een grote familie waar gezelligheid en "leuk musiceren" vooropstaat!

 

Website GMK

De Website van het GMK wordt momenteel vervangen. Het was weer hoog tijd om deze op te poetsen.

U kunt ons in de tussenliggende periode volgen via Facebook en via de Nuenense Krant en Rond de Linde.

Fietsen voor Muziek

Fietsen voor Muziek 2016 gaat helaas niet door.