Heeft U een feestelijke gebeurtenis van Uw onderneming?

Overweeg dan eens een

Vriendschapsconcert

aan te bieden!

Met U als sponsor gaat het Gerwens Muziek Korps een concert verzorgen bij een instituut of instelling in Uw omgeving. Op deze manier laat U anderen meegenieten van het feest dat U viert en helpt U het GMK aan een nieuw instrument.

Een van de doelstellingen van het GMK is om amateur muziekbeoefening voor een breed publiek uit te dragen: wij bieden de mogelijkheid om actief te musiceren binnen onze vereniging en geven regelmatig concerten in de regio en ver daarbuiten. In dit verband is vanuit diverse sociale instellingen (bejaardenoorden, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen e.d.) het verzoek tot ons gekomen om voor hun bewoners een concert te verzorgen, passend in hun ontspanningsprogramma. Wij geven graag gehoor aan dit verzoek (wat ook regelmatig gebeurt) maar hieruit voortvloeiend hebben wij nu het volgende bedacht:

Wanneer een bedrijf of instelling iets te vieren heeft wil men deze feestvreugde graag delen met de gemeenschap (bv. een of andere sociale instelling) en hen evt. een geschenk aanbieden. Het idee was nu dat ook wij dat geschenk zouden kunnen invullen in de vorm van een concert door ons harmonieorkest. In ruil hiervoor zou onze vereniging dan een vergoeding vragen in natura. De vergoeding in natura bestaat uit een instrument dat toegevoegd zal worden aan het instrumentarium van onze vereniging en beschikbaar zal worden gesteld aan jonge muzikanten.

Op deze manier slaan we een drietal vliegen in een klap:

 

Wanneer Uw bedrijf een beroep op ons doet verzorgen wij alle verdere faciliteiten en organiseren wij alles zodanig dat U er zelf geen werk aan hebt. Het GMK stelt (uiteraard in samenspraak met U en met de ontvangende sociale instelling) het programma voor het concert vast en voert dit op een overeengekomen datum uit. Hierbij verzekeren wij U dat U terug zult kunnen zien op een geslaagd evenement! Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat de naam van Uw bedrijf als schenker voldoende bekendheid krijgt, voorop gesteld dat U daar prijs op stelt. Het GMK beschikt over een aantal mogelijke adressen, maar U kunt ook zelf kiezen voor een instelling die U dierbaar is.

Vindt ook U onze aanpak origineel en de moeite waard, neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met M.A. van den Broek of met een van de leden van het comité van aanbeveling. Via hen en onderstaand mailadres kunt U ook informatiemateriaal aanvragen waarin een en ander verder uit de doeken wordt gedaan.

Dus: heeft U of Uw bedrijf de komende tijd iets te vieren (bv. een jubileum, opening van een nieuw gebouw, het verwerven van een belangrijke order e.d.) en wilt U iets aan de gemeenschap aanbieden, neem dan snel contact met ons op!

M.A. van den Broek, tel: 040-2835918
e-mail: info@gerwensmuziekkorps.nl

Comité van aanbeveling:
F.G. van Thiel, A.M.W. van der Linden, W.J.G. Mom, L. Henkelman, P.A.J. van de Griendt, A.M.F. Tenback, M.A. van den Broek

Waardebon MaG

Website GMK

De Website van het GMK wordt momenteel vervangen. Het was weer hoog tijd om deze op te poetsen.

U kunt ons in de tussenliggende periode volgen via Facebook en via de Nuenense Krant en Rond de Linde.

Fietsen voor Muziek

Fietsen voor Muziek 2016 gaat helaas niet door.